Psychoterapia dzieci i młodzieży

Młode osoby często nie potrafią nazwać trudności z którymi się borykają. O tym, że dzieje się coś złego, świadczą zazwyczaj ich zachowania takie jak np.: wybuchy złości i agresji, lęki, nieadekwatne reakcje emocjonalne, problemy w przedszkolu lub szkole, konflikty międzyrówieśnicze lub izolowanie się od grupy, kłopoty ze snem i tiki nerwowe. Dzieci i młodzież mogą doświadczać różnych trudności emocjonalnych, z którymi nie zawsze potrafią sobie sami poradzić, zdarza się też, że pomoc rodziców jest niewystarczająca. Warto wówczas rozważyć udanie się na wizytę do psychoterapeuty. Podstawą terapii dzieci i młodzieży jest nawiązanie relacji/przymierza terapeutycznego i stworzenie warunków, w których pacjent poczuje się bezpiecznie. Psychoterapeuta opiera terapię na narzędziach, które służą wyrażaniu zablokowanych emocji, a także kształtowaniu bardziej funkcjonalnych postaw i zachowań.

Jak wygląda terapia dziecka?

Rozpoczęcie terapii indywidualnej dziecka poprzedza spotkanie specjalisty z rodzicami na 1-3 spotkania konsultacyjne. W trakcie tych wizyt psychoterapeuta zbiera informacje na temat dziecka, jego problemu oraz funkcjonowania w rodzinie i najbliższym otoczeniu. Pierwsze spotkanie z dzieckiem poświęcone jest nawiązaniu relacji, by w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze młody pacjent mógł pracować nad swoimi problemami. W terapii dzieci i młodzieży niezwykle istotnym aspektem jest włączenie najbliższego środowiska w proces terapeutyczny, dlatego rodzice równolegle uczestniczą w kilku spotkaniach wspomagających psychoterapię. Psycholog dzieci i młodzieży może zalecić dalszą diagnostykę dziecka, konsultację z lekarzem psychiatrą, terapię obejmującą całą rodzinę bądź pracę indywidualną z rodzicem.

Terapia dziecka - często zgłaszane problemy :

 • kłopoty z agresją, złością lub skrajną nieśmiałością,
 • trudności szkolne i przedszkolne,
 • kłopoty z koncentracją uwagi,
 • zaburzenia snu,
 • trudności związane z sytuacją rodzinną, np. rozwód, przeprowadzka, choroba, zmiana szkoły, nagłe sytuacje kryzysowe,
 • nadpobudliwość psychoruchowe
 • problemy w relacjach rówieśniczych,
 • niskie poczucie własnej wartości,
 • lęki dotyczące np.: szkoły, nauczycieli, zabaw z rówieśnikami,
 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego,
 • zaburzenia związane z odżywianiem,
 •  depresja
natalia dabrowska psychoterapia osób dorosłych
Natalia Dąbrowska- psychoterapia młodzieży
Julia Firlej Strefa relacji
Julia Firlej -psychoterapia dzieci i młodzieży
Close Menu