terapia grupowa

Na czym polega terapia grupowa?

Na spotkaniu Grupy Terapeutycznej możesz przyjrzeć się swojemu zachowaniu i zrozumieć lepiej uczucia swoje i innych.
W bezpiecznych warunkach pod okiem profesjonalisty możesz zbudować relacje z uczestnikami, poznać mechanizmy, które ograniczają Cię w relacjach i podejmowaniu aktywności w życiu. 
Dzięki temu będziesz mógł bardziej świadomie i lepiej dla siebie kształtować relacje z otoczeniem i najbliższymi.  Każdy może wziąć udział w indywidualnej pracy z terapeutą,, a potem skorzystać z informacji zwrotnej od całej grupy. Proces terapeutyczny ma na celu przywrócenie uczestnikom dostępu do ich uczuć, potrzeb i zasobów. W podejściu humanistycznym (Gestalt) zakładamy, że każdy z nas rodzi się zdrowy, ze zdolnością do samoregulacji, czy też sięgania po to czego potrzebuje, ale nasze trudne doświadczenia zaburzają ten proces. W terapii przywracamy ten naturalny przepływ. Nie znaczy to, że po terapii nie napotka się już w życiu problemów. Inaczej za to będzie można sobie poradzić, a także szybciej zdać sobie sprawę z niekorzystnego wzorca relacji czy zachowania.  
Proces poza rozmową może obejmować: odgrywanie scen, rysowanie, zajęcia ruchowe, zadania do wykonania pomiędzy spotkaniami lub inne metody uzgodnione z uczestnikami.
Wszelkie działania są oparte na wzajemnym szacunku i na tym, co dzieje się tu i teraz

Jakie są korzyści z terapii grupowej?

  • Grupa stwarza warunki umożliwiające dzielenie się przeżyciami i uczuciami z innymi uczestnikami w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa.
  • Psychoterapia grupowa uczy, jak rozwijać wolne od zniekształceń postrzeganie innych.
  • Będąc w grupie dostaje się informacje zwrotne 
  • Grupa skłania też do autorefleksji i samoobserwacji, aby stać się świadomi swoich zachowań w kontakcie z ludźmi.
  • Psychoterapia grupowa pozwala nam poznać lepiej nasze mroczne strony, ograniczenia i nieadaptacyjne zachowania, które wywołują niepożądane reakcje w naszym bliskim otoczeniu. Dzięki reakcjom innych uczestników możemy zobaczyć i poczuć wpływ naszego zachowania na uczucia innych, na stosunek innych do nas, a także na nasze samopoczucie.
  • W grupie jest przyzwolenie na  wyrażanie myśli, uczuć i opinii, które mają wpływ na resztę uczestników.  To wyjątkowe doświadczenie umożliwia uświadomienie sobie własnej odpowiedzialności i sprawczości w relacjach z innymi ludźmi. Dlatego odkrywając siebie na tle innych uczestnicy mogą dokonać odkryć na swój temat jak i otrzymać wsparcie od prowadzącego i grupy.

Jaki jest koszt i jak często odbywają się spotkania?

Koszt spotkań:

500 zł /miesiąc

 

raz w tygodniu 

Zapisy: wkontakciepsychoterapia@gmail.com