Terapia Gestalt

Psychoterapia Gestalt należy do nurtu humanistyczno-
egzystencjalnego, który podkreśla naturalne dążenie człowieka do
samospełnienia. Przyjmuje się, że każdy dysponuje wewnętrznymi
zasobami do tego, by rozwijać siebie. W drodze do bardziej
świadomego kształtowania swojego życia ważne jest przyjęcie
odpowiedzialności za działania, których się podejmuje – tylko od nas
zależy, w jakim jesteśmy miejscu.

Terapia gestalt warszawa

Psychoterapia Gestalt jest przede wszystkim spotkaniem dwóch osób, których wzajemna relacja jest osią, wokół której wspólnie przyglądają się kwestiom wniesionym przez osobę zgłaszającą się do terapii. Psychoterapeuta towarzyszy jej w odkrywaniu siebie i wspiera w procesie zmiany. Psychoterapia Gestalt traktuje człowieka jako niepodzielną całość ciała i umysłu. W terapii dążymy do tego, by doświadczenie samego siebie było możliwie pełne – obejmowało umysł, ciało i emocje. W trakcie spotkań będziesz miał okazję lepiej poczuć się w swoim ciele oraz nauczyć się odbierać i rozumieć sygnały, które z niego płyną. Ciało ma w sobie mądrość, która obecnie jest niedoceniana.
Podczas terapii akcentuje się także rolę emocji odczuwanych przez klienta – staramy się, by zaczęły być przez niego dostrzegane i swobodnie przeżywane.
W terapii Gestalt koncentrujemy się na tym, co wydarza się tu i teraz, ponieważ tylko w tym momencie możliwa jest zmiana. Nie bez znaczenia są również wydarzenia z przeszłości, jednak jedynie w kontekście odkrycia źródeł obecnego problemu. Terapia Gestalt kładzie nacisk na zdobycie przez klienta umiejętności dostrzegania swoich potrzeb i zaspokajania ich
w sposób, który będzie dla niego najbardziej dogodny, tak, by jego życie stało się pełne i harmonijne. 

Close Menu