Psycholog, psychotraumatolog, certyfikowany terapeuta EMDR.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.
Absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie (kierunki psychologia oraz psychotraumatologia).
Doświadczenie zawodowe zdobyłam m.in. w Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu
psychicznego w Fundacji Itaka, w oddziałach nowotworowych i hospicjum w szpitalu Mazowieckie
Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Moją pracę psychologa wzbogaca
wieloletnie doświadczenie zdobyte w pracy w korporacjach.
Biorę udział w licznych kursach, szkoleniach, konferencjach, moją pracę poddaję superwizji. W
pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.
Obszary pomocy:
– traumatyczne przeżycia (przemoc psychiczna lub fizyczna, gwałt, choroba terminalna, poronienie,
trudny poród, wypadki, katastrofy naturalne, zmiana/utrata pracy, rozwód)
– kryzys życiowy (nadmierny stres zawodowy i prywatny, wypalenie zawodowe, kryzys w związku,
rozstanie, utrata poczucia sensu życia, choroba, utrata bliskiej osoby, poczucie lęku, wstydu)
– trudności w relacjach z innymi
– wsparcie osób należących do społeczności LGBT i ich bliskich
– wsparcie osób żyjących poza granicami kraju (czasowo lub na stałe)
Pracuję również on-line.