Strefa relacji

Zmiana zaczyna się od zauważenia, doświadczenia, rozpoznania, co się dzieje we mnie, w przestrzeni między mną a drugim człowiekiem. Warto zatrzymać się, przyjrzeć gdzie jestem i ku czemu dążę. Usłyszeć siebie i odważnie postawić pierwszy krok, by żyć w zgodzie ze sobą i bardziej świadomie. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, dorosłych i dzieci. Oferujemy grupy wsparcia, warsztaty rozwojowe i zajęcia relaksacyjne. Pomagamy poprawić jakość relacji poprzez mediacje i facylitację dialogu w rodzinie. Naszą pracę poddajemy regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Strefa Relacji Psycholog Warszawa